Seminer

Bilişim İnovasyon Derneği tarafından 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Kaynak Panelinde, “Mail sunucuda Zimbra’ya geçiş” konusunu anlatmaya gayret ettik.


Copyright © GOAX.